• Politica de protecție a datelor cu caracter personal

  Protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul dans-prenatal.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

  Vă rugăm să lecturați cu atenție acest material, pentru a înțelege mai bine natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, cu ce scop le prelucrăm și care sunt drepturile de care beneficiați în calitate de vizitatori ai site-ului dans-prenatal.ro.

  Drept de proprietate intelectuală

  Nicio secțiune sau material (scris, audio, video) din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al dans-prenatal.ro. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al dans-prenatal.ro.

  Principii privind prelucrarea datelor

  Dans-prenatal.ro se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

  1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
  2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
  3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  4. Corecte și actualizate;
  5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate, mai mult timp decât este necesar, în raport de scopul prelucrării;
  6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

  Ce fel de date personale prelucram

  În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

  • Când vă creați un cont pe dans-prenatal.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
  • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

  Dans-prenatal.ro colectează informație de la utilizatorii săi prin următoarele modalități: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverul care găzduiește site-ul sau de serviciul extern de monitorizare Google Analytics, precum și prin intermediul cookie-urilor.

  Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi informații despre browser, adresa IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat pe site, informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, browserul folosit etc).

  Dans-prenatal.ro, ca și alti operatori, înregistreaza aceste informații cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor și calitatea serviciilor oferite.

  Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri pe care o vom oferi către parteneri sau terțe rețele de publicitate este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

  Cu excepția cazurilor impuse sau permise de lege, dans-prenatal.ro nu va utiliza sau dezvălui date personale în scopuri nedeclarate și neagreate de dumneavoastră. Pastrăm datele dvs. în concordanță cu toate cerințele de raportare și păstrare de documentație aplicabile din punct de vedere legal sau etic.

  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

  Procesarea datelor de contact

  Dans-prenatal.ro va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

  Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului dans-prenatal.ro înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a dans-prenatal.ro.

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care dans-prenatal.ro colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai dans-prenatal.ro.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru dans-prenatal.ro de a proceda în acest mod.

  dans-prenatal.ro se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

  Newsletter 

  Atunci cand vă abonați la newsletter, vă cerem adresa de email pentru a vă putea trimite înștiințări cu privire la articole/produse/servicii/evenimente publicate pe site-ul dans-prenatal.ro. Nu vom trimite niciodată informări sau materiale promoționale care nu au legătură directă cu campaniile și activitățile desfășurate pe dans-prenatal.ro.
  Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți adresele din această bază de date și ne vom asigura prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță. Pentru trimiterea newsletterului și pentru administrarea bazei de date de emailuri abonate.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonarea la Newsletter-ul dans-prenatal.ro.

  Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată către camelia@dans-prenatal.ro.

  Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care dans-prenatal.ro colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii (cum ar fi, de exemplu, SC FAN Courier Express SRL, în cazul expedierii unei comenzi către dumneavoastră).

  Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri și sponsori

  Site-ul dans-prenatal.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale dans-prenatal.ro. Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, dans-prenatal.ro neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

  Cookie-uri:
  Dans-prenatal.ro foloseste cookie-uri pentru a vă permite folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre și în scopul obținerii de informații statistice care să ne permită îmbunătățirea serviciilor noastre. Cookie-urile (așa cum sunt definite în Politica de Cookies) ne permit să salvăm informațiile dvs. de acces și preferințele dvs. de navigare, astfel încât să nu fiți nevoiți să le introduceți din nou data viitoare când ne veți vizita.

  Cookie-urile sunt fișiere de tip ”.txt”, oferite browserului dvs. de un server web și stocate apoi pe hard-discul computerului dvs. Folosirea cookie-urilor este un standard actual la multe dintre site-urile importante pe care le vizitați. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Dacă, însă, preferați acest lucru, puteți seta browser-ul să blocheze toate cookie-urile, inclusiv cele asociate cu serviciile noastre, sau să indice când plasăm un cookie. Cu toate acestea, este important să rețineți că este posibil ca multe dintre serviciile noastre să nu funcţioneze corespunzător, dacă ați dezactivat cookie-urile.

  Temeiurile prelucrării
  Dans-prenatal.ro va prelucra datele dvs. personale pentru scopurile prezentate mai sus, pentru care v-ați dat consimțământul și v-ați înregistrat sau ați continuat navigarea pe dans-prenatal.ro.

  Durata de stocare și prelucrare a datelor personale
  Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și, în orice caz, pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

  Baza noastră de date va fi revizuită și actualizată anual, astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

  Ce drepturi aveți, în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

  Vizitatorii site-ului dans-prenatal.ro au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR, în privința datelor personale pe care dans-prenatal.ro le prelucrează:

  Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea dans-prenatal.ro o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate către noi și care fac obiectul prelucrării;

  Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către dans-prenatal.ro a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; dans-prenatal.ro va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

  Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea dans-prenatal.ro ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar dans-prenatal.ro are obligația de a șterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă veți retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine dans-prenatal.ro în temeiul dreptului UE sau al legislației române; dans-prenatal.ro va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acesti destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

  Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea dans-prenatal.ro restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite dans-prenatal.ro să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) dans-prenatal.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale dans-prenatal.ro prevalează asupra drepturilor dvs.; dans-prenatal.ro va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

  Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către dans-prenatal.ro, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la dans-prenatal.ro la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

  Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

  Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

  Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de dans-prenatal.ro pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

  Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe e-mail la adresa camelia@dans-prenatal.ro.

  Securitatea prelucrării

  dans-prenatal.ro a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

  Actualizarea politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal

  Dans-prenatal.ro are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri, ori de câte ori accesați site-ul.

  Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul dans-prenatal.ro, dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.Dans Prenatal © 2014-2018. Toate drepturile rezervate • Termeni si conditiiPolitica CookiesProtectia datelor